Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ruigoord


Geschiedenis Ruigoord

Uit gevonden potscherven weet men dat de plaats waar nu Ruigoord ligt al in de 11e eeuw bewoond was. In de eeuwen daarna groeide het IJ doordat het veen afkalfde bij stormen en watervloeden; het eiland bleef in de 16e eeuw achter omdat daar een oude oeverwal lag. Na verloop van tijd werd het een echt eiland, gelegen in het Houtrak. Het werd toen 't Ruyghe Oort genoemd. Op een kaart uit 1849 wordt ook de naam Kooijen eiland genoemd. In de 17e eeuw wordt het eiland door de twaalf landeigenaren overgedragen aan het Hoogheemraadschap Rijnland. In 1835 werd er voor het eerst een huis gebouwd. Toen het Houtrak in 1873 bij de aanleg van het Noordzeekanaal werd ingepolderd, verloor Ruigoord de status van eiland. Er verrees een dorp voor een honderdtal mensen uit Zeeland en West-Friesland die werden ingeschakeld als landarbeider in de nieuwe polder. Er kwam een café, en in 1892 werd er een Rooms-katholiek kerkje gebouwd. Bestuurlijk viel Ruigoord onder de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. In dit gebied lagen naast Ruigoord nog twee eilanden die opgeslokt zijn, namelijk De Hoorn en Jan Rebellenwaard.

In de twintigste eeuw groeide het dorp uit tot er zo'n tweehonderd mensen woonden. Ruigoord kende een schooltje en een bankinstelling, maar geen gasleiding of riolering.

[bron: Wikipedia] * Ruigoord

Geschiedenis GRA

De onderwijsinstelling is gesticht in 1924 na samenvoeging van een drietal oudere kunstscholen, onder meer de Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam en de Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam. Zij kreeg de naam Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, kortweg Kunstnijverheidsschool. In de jaren '60 ontwierp de architect Gerrit Rietveld een nieuw, functioneel gebouw, samen met zijn collega's Joan van Dillen en Johan van Tricht. Hij overleed echter geruime tijd vóór het gebouw in 1967 voltooid was, en als eerbetoon aan zijn bouwer werd de Kunstnijverheidsschool in 1968 'Gerrit Rietveld Academie' gedoopt.

[bron: Wikipedia] * Gerrit Rietveld Academie

naar Ruigoord

Hoe kom ik in Ruigoord? (route en openbaar vervoer)

info: wvonk@chello.nl